Pohlavie – sex

(EN: Sex; FR: Sex; DE: Geschlecht; ES: Sexo)

Pohlavie je výsledkom kombinovania genetických znakov formujúcich sa do typológie, ktorú nazývame ženské a mužské pohlavie. Pohlavie sa vzťahuje k biologickým rozdielom medzi ženami a mužmi. Pohlavné rozdiely, súvisiace s ženskou a mužskou fyziognómiou, zvyčajne zostávajú nemenné naprieč kultúrami a časom.

Pohlavie (angl. sex) je biologická charakteristika človeka ako muža a ženy identifikovateľná na základe pohlavných orgánov, chromozomálnej a hormonálnej výbavy a druhotných pohlavných znakov. Pohlavie človeka je vrodené, biologicky dané a spravidla nemenné (s výnimkou tzv. transgenderových operácií).

Pohlavie novorodenca je atribútom, ktorý najvýraznejšie ovplyvňuje prístup rodičov a okolia k dieťaťu. Prejavuje sa to napr. v obliekaní do modrej alebo ružovej farby, výberu farby a zariadenia detskej izby, hračiek (autíčok alebo bábik), spôsobu hry a komunikácie. Samotné matky zaobchádzajú inak s dievčatkami a inak s chlapcami.

Zdroj:
e-learningový kurz rodovej rovnosti

European Commission, 100 words for equality, 1998
USAID, Glossary Of Gender terms and concepts, 1998
WBI/PRMGE – Gender a developement. A trainer´s manal.

Pridaj komentár