Predsudok

(EN: Prejudice, FR: Préjugé; DE: Vorurteil/Präjudiz; ES: Prejuicio)

Z latinského praeiudico (rozhodnutie vopred; usudzovanie vopred; dať predbežný súd).

Predsudok je definovaný ako antipatia alebo (pozitívna) zaujatosť, ktorá vychádza z chybnej a nadmernej kategoriálnej generalizácie (zovšeobecnenia). Antipatia alebo (pozitívna) zaujatosť môže byť namierená proti skupine ako celku alebo proti jedincovi, ktorý do danej skupiny patrí. Predsudok vzniká na základe opakovanej skúsenosti.  

Predsudok sa uchyľuje k selektívnemu výberu niekoľko málo vlastných spomienok a mieša ich s fámami a nadmernou generalizáciou. Nie každá nadmerná generalizácia je predsudok. Niekedy ide o mylnú predstavu, ktorú si dávame dohromady na základe chybných informácií.

Etnický predsudok (alebo predsudok voči pohlaviu) je antipatia, ktorá vychádza z chybného a strnulého zovšeobecnenia. Túto antipatiu môžeme pociťovať alebo vyjadriť. Antipatia môže byť namierená proti skupine ako celku, alebo proti jednotlivcovi, pretože je príslušník tejto skupiny.

 

Zdroj:
ALLPORT, G. W.: O povaze předsudků. Praha: Prostor 2004.
Cassell´s Latin Dictionary. New York: A Simon & Schuster Macmillan Company 1968.

Pridaj komentár