Ekonomická participácia

Podpredsedníčka Európskej komisie pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo, pani Viviane Reding, vyzvala vedúcich predstaviteľov podnikateľskej sféry, aby prostredníctvom iniciatívy „Ženy vo vedúcich pozíciách – záväzok Európy“ zvýšili zastúpenie žien v predstavenstvách firiem.

V súčasnosti tvoria ženy približne 60 % z absolventov vysokých škôl, napriek tomu je však ich zastúpenie na miestach v ekonomike s rozhodovacou právomocou výrazne nízke. Z údajov Európskej Komisie vyplýva, že v riadiacich orgánoch najväčších európskych spoločností majú ženy len 12 % zastúpenie, pričom v 97 % prípadov stojí na čele týchto orgánov muž. V posledných rokoch bol v tejto oblasti zaznamenaný len mierny pokrok. Pani Viviane Reding v tejto súvislosti upozorňuje, že čo najlepšie využitie nadaných európskych žien na trhu práce nie je len prínosom pre podnikanie, ale aj pre hospodárstvo a spoločnosť ako celok. V rámci iniciatívy „Ženy vo vedúcich pozíciách – záväzok Európy“ ide o dobrovoľný záväzok spoločností samoregulačnými procesmi zvýšiť do roku 2015 zastúpenie žien v predstavenstvách firiem na 30 %, pričom do roku 2020 by to malo byť až 40 %.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR prostredníctvom súťaže Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí už vyše 10 rokov oceňuje, okrem iného, aj interné politiky zamestnávateľov vo vzťahu k zastúpeniu mužov a žien vo vedúcich pozíciách. Z uvedeného dôvodu podpredseda vlády a minister práce, sociálnych vecí a rodiny vyjadruje iniciatíve „Ženy vo vedúcich pozíciách – záväzok Európy“ podporu. Zároveň si dovoľuje vyzvať predstaviteľov podnikateľskej sféry, aby zvážili svoje zapojenie sa do iniciatívy a aby jej posolstvo šírili ďalej. Iniciatívu už podpísalo viacero významných európskych predstaviteľov podnikateľskej sféry, ktorých zoznam je možné nájsť na internetovej stránke pani Viviane Reding.

Články na tému rodová rovnosť v rozhodovaní nájdete tu

VÝZVA

„Ženy vo vedúcich pozíciách – záväzok Európy“                  „Women on the Board Pledge for Europe“

Ak Vás iniciatíva zaujala a chcete sa prihlásiť k aktívnemu využívaniu potenciálu a talentu kvalifikovaných žien na trhu práce, vypíšte výzvu EK a zašlite ju na e-mailovú adresu: Comm-Boardroom-Pledge@ec.europa.eu. Váš záväzok bude zverejnený a pripojíte sa tak k viacerým európskym predstaviteľom podnikateľskej sféry, ktorí už svoj záväzok zaslali.

 

Zvýšenie zastúpenia žien v predstavenstvách firiem – cieľ stretnutia komisárky pre spravodlivosť Viviane Redingovej s vedúcimi predstaviteľmi podnikateľskej sféry

Komisárka EÚ pre spravodlivosť Redingová vyzýva vedúcich predstaviteľov podnikateľskej sféry, aby prostredníctvom iniciatívy „Ženy vo vedúcich pozíciách – záväzok Európy“ zvýšili zastúpenie žien v predstavenstvách firiem

Pridaj komentár