Vzdelávanie

Vzdelávanie v oblasti rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí poskytujú niekoľké mimovládne organizácie (pozri napr.Občan, demokracia a zodpovednosť alebo Možnosť voľby) ako aj Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí. V rámci národného projektu Inštitút rodovej rovnosti sa pripravujú akreditované kurzy pre verejnú správu. V prípade záujmu o vzdelávanie kontaktujte ORRRP mailom (orrrp@employment.gov.sk) alebo telefonicky na 02 2046 1813.

Pridaj komentár