Násilie na ženách

EU legislatíva a politické dokumenty:

Európsky parlament. Správa o prioritách a náčrte nového politického rámca EÚ zameraného na boj proti násiliu páchanému na ženách (2010/2209(INI))

Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. marca 2009 o boji proti mrzačeniu ženských pohlavných orgánov v Európskej únii (2008/2071(INI))

V angličtine: 

Council Conclusions on the Eradication of Violence against Women in the European Union (.pdf), 2010,

Odborné materiály a publikácie (angl):

Special Eurobarometer 344, Domestic Violence against Women Report, 2010,

Hagemann-White, C. Kelly, R. Römkens, Feasibility study to assess the possibilities, opportunities and needs to standardise national legislation on violence against women, violence against children and sexual orientation violence (.pdf), European Commission, 2010,

Databáza Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť k rodovo podmienenému násiliu

C. Crepaldi et al. (coord), Violence against women and the role of gender equality, social inclusion and health strategies,Synthesis Report, for the European Commission, 2010, p. 75,