Dotácie

Dotácie v oblasti rodovej rovnosti, rovností príležitostí a rodovo podmieneného násilia poskytované z verejných zdrojov SR.

Aktuálne výzvy nájdete tu

Pridaj komentár