Nórsky finančný mechanizmus

Dňa 6. novembra 2012 boli oficiálne uzavreté a podpísané štyri programové dohody k programom zameraných na prispôsobovanie sa klimatickým zmenám, zelené inovácie v priemysle, sociálnu inklúziu a tiež na predchádzanie domácemu a rodovo podmienenému násiliu.

Základné informácie k programu Domáce a rodovo podmienené násilie:

Finančný príspevok: 7 000 000,00 Eur

Správca programu: Úrad vlády Slovenskej republiky

Donorský partner programu: Nórske riaditeľstvo pre zdravie a Rada Európy

Hlavné zameranie: Program bude predovšetkým zameraný na prevenciu domáceho násilia a zmiernenie dopadov vzniknutých domácim násilím.

Stránka venovaná programu

Pridaj komentár