Kontakt

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí
Špitálska 4
816 43  Bratislava
tel.: 02/ 2046 1813
fax: 02/ 5292 1271

koordinácia HP RP:
Mgr. Dagmar Litterová
tel. 02/2046 1814
e-mail: dagmar.litterova@employment.gov.sk

Pridaj komentár