OP Technická pomoc

Merateľný ukazovateľ kategória – úroveň projektu kategória – úroveň programu cieľ HP RP Relevancia k prioritnej osi jednotka prioritná téma
Počet projektov s príspevkom k rovnosti príležitostí   výstup Za všetky ciele relevantné pre prioritné osi Prioritná os č. 1, č. 2 počet  
Hodnota projektov s príspevkom k rovnosti príležitostí*   výstup Za všetky ciele relevantné pre prioritné osi Prioritná os č. 1, č. 2 EUR  
Počet zamestnancov, ktorí využívajú výsledky projektu po ukončení jeho realizácie (v následnom členení  ukazovateľa v monitorovacej správe projektu a Výročnej správe o vykonávaní  OP TP  na mužov  a ženy) Výsledok Výstup 1.1, 1.3 Prioritná os č. 1, č. 2 Počet 85, 86
Počet žien využívajúcich výsledky projektu dopad výstup 1. 1., 1.3. Prioritná os č. 1, č. 2 počet 85, 86
Počet novovytvorených pracovných miest (v následnom členení  ukazovateľa v monitorovacej správe projektu a Výročnej správe o vykonávaní  OP TP  na mužov  a ženy) Výsledok výstup 1.1. Prioritná os č. 1, č. 2 (Opatrenie č. 1. 4., č. 2. 3.) počet  
Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi dopad výstup 1.1. Prioritná os č. 1, č. 2 (Opatrenie č. 1. 4., č. 2. 3.) počet 85, 86
Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami dopad výstup 1.1. Prioritná os č. 1, č. 2 (Opatrenie č. 1. 4., č. 2. 3.) počet 85, 86
Priemerný počet interných zamestnancov v FTE za rok, ktorých platy sú hradené z TA (v následnom členení  ukazovateľa v monitorovacej správe projektu a Výročnej správe o vykonávaní  OP TP  na mužov  a ženy) výsledok výstup 1.1, 1.3. Prioritná os č. 1, č. 2 (Opatrenie č. 1. 4., č. 2. 3.) Počet  
Priemerný počet interných zamestnancov v FTE za rok, ktorých platy sú hradené z TA – muži dopad výstup 1.1. Prioritná os č. 1, č. 2 (Opatrenie č. 1. 4., č. 2. 3.) Počet 85
Priemerný počet interných zamestnancov v FTE za rok, ktorých platy sú hradené z TA – ženy dopad výstup 1.1. Prioritná os č. 1, č. 2 (Opatrenie č. 1. 4., č. 2. 3.) Počet 85

Pridaj komentár