Kontakt

Kontakty na odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí

Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí
    Zdenka Richter, sekretariát 02/2046 2514 zdenka.richter@employment.gov.sk
    Pietruchová Oľga, Ing., M.A., riaditeľka odboru 02/2046 2525 olga.pietruchova@employment.gov.sk
    Šimon Marek, M.A. 02/2046 2511 marek.simon@employment.gov.sk
   Jankovičová, Michaela, Mgr. 02 / 20462526 michaela.jankovicova@employment.gov.sk
   – Oddelenie horizontálnych princípov
    Baničová, Barbora, Mgr., MBA 02 / 2046 2527 barbora.banicova@employment.gov.sk
    Chvostaľová Silvia, Ing. 02/2046 2508 silvia.chvostalova@employment.gov.sk
    Dvorakova Jitka, Mgr. 02 / 20462517 jitka.dvorakova@employment.gov.sk
    Lukáč Július, Ing. 02/20462530 julius.lukac@employment.gov.sk
   Bučková Andrea, Mgr. 02 / 20462543 andrea.buckova@employment.gov.sk
    Kollerová Monika, Mgr. 02/20462508 monika.kollerova@employment.gov.sk
    Litterová Dagmar, Mgr., vedúca oddelenia 02/20462513 dagmar.litterova@employment.gov.sk
    Novomestská Iveta, Ing. 02/2046 2516 iveta.novomestska@employment.gov.sk
    Rakús Filip, Mgr. 02/20462520 filip.rakus@employment.gov.sk
   Gatciová Silvia, JUDr., PhD., LL.M. 02/20462530 silvia.gatciova@employment.gov.sk
   – Oddelenie rodovej rovnosti a rovnakého zaobchádzania
    Botošová Anina, Mgr. 02/20462520 anina.botosova@employment.gov.sk
   JUDr. Veronika Madzinová., vedúca oddelenia 02/20462509 veronika.madzinova@employment.gov.sk
   Mondeková Anna, Mgr., M.A. 02/20462510 anna.mondekova@employment.gov.sk

Poštová adresa:

Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Špitálska 4, 6, 8
816 43 Bratislava

 

Pridaj komentár