Kontakty

Za účelom gestorovania HP nediskriminácia a rovnosť mužov a žien bolo v rámci Odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí vytvorené Oddelenie horizontálnych princípov, do ktorého sú zaradení nasledujúci pracovníci a pracovníčky:

 Oddelenie horizontálnych princípov

Fax 02/20461271
Chvostaľová Silvia, Ing. 02/2046 1831, silvia.chvostalova@employment.gov.sk
Hegyi Ladislav, Ing. 02/2046 1822 ladislav.hegyi@employment.gov.sk
Kollerová Monika, Mgr. 02/2046 1838 monika.kollerova@employment.gov.sk
Litterová Dagmar, Mgr., vedúca oddelenia 02/2046 1814 dagmar.litterova@employment.gov.sk
Novomestská Iveta, Ing. 02/2046 1849, 02/2046 1849 iveta.novomestska@employment.gov.sk
Pietruchová Oľga, Ing., M.A., riaditeľka odboru 02/2046 1812, fax 5292 1271 olga.pietruchova@employment.gov.sk
Rakús Filip, Mgr. 02/20461822 filip.rakus@employment.gov.sk

 

Pridaj komentár