Exp.skupina pre násilie na ženách

Expertná skupina pre násilie na ženách je zriadená pri Rade vlády pre prevenciu kriminality

 

  1. Ing. Oľga Pietruchová, M.A. – predsedníčka, MPSVR SR
  2. Ing. Mgr. Miloslava Jezná, tajomníčka, MPSVR SR
  3. Mgr. Katarína Farkašová, Aliancia žien Slovenska
  4. Mgr. Barbora Holubová, IVPR
  5. Mgr. Dušana Karlovská, Fenestra
  6. Ivan Leitman, Náruč
  7. Mgr. Apolónia Sejková, MyMamy
  8. mjr. JUDr. Andrea Babušáková, MV SR, momentálne na MD,  zastupuje Juilana Bencová
  9. JUDr. PhDr. Branislav Kadlečík, MS SR
  10. Mgr. Martina Matejková, MPH, MZ SR