Násilie páchané na ženách

 Členky pracovnej skupiny:

Dušana Karlovská, vedúca PS                     Fenestra, Košice

Apolónia Sejková / Iveta Baranová              My Mamy, Prešov

Katarína Farkašová                                        Aliancia žien Slovenska, Bratislava

Magda Haburová                                            Žena 3. tisícročia, Michalovce

Barbara Holubová                                          Inštitút pre výskum práce a rodiny, Bratislava

Adriana Mesochoritisová                              Možnosť voľby, Bratislava

Zuzana Magurová                                           Ženská loby Slovenska, Bratislava