Rodová rovnosť vo vede

Členky pracovnej skupiny:

Doc. PhDr. Andraščíková Štefánia, PhD Prešovská univerzita v PrešoveFakulta zdravotníctv

stefania.andrascikova@unipo.sk

andra@unipo.sk

Mgr. Beňová Kamila Univerzita Mateja Bela v Banskej BystriciÚstav vedy a výskumu UMBInštitút sociálnych a humanitných štúdií

kamila.benova@umb.sk

Doc. PhDr. Bitušíková Alexandra, PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej BystriciÚstav vedy a výskumu UMBInštitút sociálnych a humanitných štúdií

alexandra.bitusikova@umb.sk

Doc. Mgr. Cagáňová Dagmar, PhD. STU v BratislaveMateriálovotechnologická fakulta so sídlom v TrnaveÚstav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality

dagmar.caganova@stuba.sk

Doc. RNDr. Danihelová Anna, PhD. Technická univerzita vo Zvolene – Drevárska fakultaKatedra fyziky, elektroniky a aplikovanej mechaniky

danihel@vsld.tuzvo.sk

733@is.tuzvo.sk

Doc. PhDr. Kiczková Zuzana, PhD
vedúca pracovnej skupiny.
Univerzita KomenskéhoFilozofická fakultaKatedra filozofie a dejín filozofie – Centrum rodových štúdií

kiczkova@fphil.uniba.sk

PhDr. Kiliánová Gabriela, CSc. SAVÚstav etnológie

gabriela.kilianova@savba.sk

Ing. Koľveková Gabriela Technická univerzita v KošiciachEkonomická fakultaKatedra ekonomických teórií

gabriela.kolvekova@tuke.sk

PhDr. Piscová Magdaléna, CSc. SAVSociologický ústav magdalena.piscova@savba.sk
Doc. PhDr. Szapuová Mariana, PhD Univerzita KomenskéhoFilozofická fakultaKatedra filozofie a dejín filozofie – Centrum rodových štúdií

szapuova@fphil.uniba.sk

Doc. Ing. Šujanová Jana, CSc. STU v BratislaveMateriálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality

jana.sujanova@stuba.sk

Doc. RNDr. Velichová  Daniela, CSc. mim. prof. STU v BratislaveStrojnícka fakulta,Ústav matematiky a fyziky

daniela.velichova@stuba.sk

Plánované témy a úlohy: 

Podiel žien riešiteliek na vedecko-výskumných(VEGA,APVV) a nevýskumných projektoch(KEGA,ESF atď) na akademickej pôde