Tvorba stratégií v oblasti rodovej rovnosti

Pracovná skupina Tvorba stratégií v oblasti rodovej rovnosti

Členky pracovnej skupiny:

 

Šarlota Pufflerová, vedúca Občan, demokracia a zodpovednosť
Dagmar Horná Helsinský výbor pre ĽP
Barbara Holubová Inštitút pre výskum práce a rodiny
Silvia Porubänová Inštitút pre výskum práce a rodiny
Adriana Mesochoritisová Možnosť voľby
Jana Zezulová Možnosť voľby
Katarína Farkašová Aliancia žien
Janka Debrecíniová Občan, demokracia a zodpovednosť
Barbora Burajová Nadácia otvorenej spoločnosti
Zuzana Magurová Ženská loby Slovenska
Eva Riečanská Aspekt
Ingrid Kosová Quo vadis
Oľga Pietruchová ORRRP MPSVaR
Mária Jacková ORRRP MPSVaR

Pracovná skupina bola pre účely tvorby Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR na základe uznesenia a materiálu k príprave stratégie, prijatého Výborom pre rodovú rovnosť 21.10.2013 dočasne rozšírená o nasledovné členky a člena:

Renata Ocilková Fórum kresťanských inštitúcií
Mária Raučinová Hnutie katolíckych žien
Anna Verešová Áno pre život / Fórum života
Stanislav Trnovec Klub mnohodetných rodiín