Archív – zloženie výboru v r. 2011 – 2016

JÁN RICHTER
predseda výboru
ADRIANA MESOCHORITISOVÁ
podpredsedníčka výboru

OĽGA PIETRUCHOVÁ
tajomníčka výboru 

členky a členovia podľa čl. 4 ods. 5 písm. a) štatútu
ZDENKO KRAJČÍR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
MARIO MIKLOŠI
Ministerstvo zdravotníctva SR
MILOŠ KOTEREC
Ministerstvo obrany SR
SLÁVKA JÁNOŠÍKOVÁ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
KAMIL VILINOVIČ
Ministerstvo životného prostredia SR
JOZEF BURIAN
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
PAVOL ŠIMUNIČ
Ministerstvo kultúry SR
PETER BÁŇAS
Ministerstvo spravodlivosti SR
RADOVAN MAJERSKÝ
Ministerstvo financií SR
ONDREJ VARAČKA
Ministerstvo vnútra SR
BARBARA ILLKOVÁ
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
JANA DELIOVÁ
Ministerstvo hospodárstva SR
IVETA ŠIMONOVIČOVÁ
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

(Úrad vlády SR, Sekcia ľudských práv a rovnakého zaobchádzania – zrušený organizačný útvar) 

členky a členovia podľa čl. 4 ods. 5 písm. b) štatútu
SILVIA CIFROVÁ
Združenie samosprávnych krajov SK 8
BOŽENA KOVÁČOVÁ
Združenie miest a obcí Slovenska
EVA ŠŤASTNÁ
Únia miest Slovenska
ANNA NÁDAŽDYOVÁ
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
MARTINA ROSINOVÁ
Kancelária verejného ochrancu práv
IVETA GRIAČOVÁ
Republiková únia zamestnávateľov
MARGITA VITÁLOŠOVÁ
Konfederácia odborových zväzov
MARTINA ŠIRHALOVÁ
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
ALBERT BREIER
Slovenská akadémia vied
DANA FARKAŠOVÁ
Slovenská rektorská konferencia
EVA SLÁDKOVÁ
Rozhlas a televízia Slovenska
LÝDIA MLYNKOVÁ
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
ZUZANA SZABOVÁ
Sociálna poisťovňa
SYLVIA PORUBÄNOVÁ
Inštitút pre výskum práce a rodiny
ĽUDMILA IVANČÍKOVÁ
Štatistický úrad SR
HANA ŠPALEKOVÁ
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
JANA MOCHŇACKÁ
Národný inšpektorát práce 

členky a členovia podľa čl. 4 ods. 6 štatútu
JANA ZEZULOVÁ
Možnosť voľby, o. z.
JARMILA FILADELFIOVÁ
Inštitút pre verejné otázky
MÁRIA CHALOUPKOVÁ
Združenie žien Slovenska
ZUZANA VRANOVÁ
Profesionálne ženy
ZUZANA KULAŠIKOVÁ
Profesionálne ženy
ŠARLOTA PUFFLEROVÁ
Občan, demokracia a zodpovednosť
ANDREA CHORVÁTHOVÁ
Občan, demokracia a zodpovednosť
KATARÍNA FARKAŠOVÁ
Aliancia žien Slovenska
DAŠA MALÍKOVÁ
Aliancia žien Slovenska
KATARÍNA MINAROVIČOVÁ
EsFEM
MONIKA BOSÁ
EsFEM
ZUZANA MAGUROVÁ
Ženská loby Slovenska
ZUZANA KICZKOVÁ
Ženská loby Slovenska
HANA SMITKOVÁ
Záujmové združenie žien Aspekt
EVA RIEČANSKÁ
Záujmové združenie žien Aspekt
DUŠANA KARLOVSKÁ
FENESTRA
MAGDA HABUROVÁ
Žena tretieho tisícročia
BARBORA BURAJOVÁ
Nadácia otvorenej spoločnosti
IRENA BELOHORSKÁ
Únia žien Slovenska
ADRIANA ŠKLÍBOVÁ
Top centrum podnikateliek
APOLÓNIA SEJKOVÁ
Záujmové združenie žien MyMamy
VIERA PETRÁŠOVÁ
Združenie lesníčiek
ANDREA BUČKOVÁ
Kultúrne združenie Rómov Slovenska
INGRID KOSOVÁ
Kultúrne združenie Rómov Slovenska
MÁRIA RAUČINOVÁ
Katolícke hnutie žien Slovenska
MONIKA VRÁBĽOVÁ
Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR
RENATA OCILKOVÁ
Fórum kresťanských inštitúcií
STANISLAV TRNOVEC
Klub mnohodetných rodín
JOZEF TINKA
Spravedlnost dětem – sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů
Striedavá starostlivosť o deti, slovensko-česká spoločnosť občianska iniciatíva