Podujatia

Táto sekcia je venovaná podujatiam v rámci Slovenskej republiky z oblasti rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí ako aj podujatiam realizovaným odborom rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVR SR.

Súťaži Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí je venovaná samostatná sekcia.

Konferencie na úrovni EÚ nájdete tu

Rovnaké zaobchádzanie v slovenskej realite

Regionálne sympózium pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Jána Richtera k záverom rovnako nazvanému projektu sa bude konať v Bratislave, Hotel Bôrik, 15. – 16. november 2012. Podujatie budú facilitovať Dušan Ondrušek a Karolína Mikova z PDCS.

 

Konferencia ERAS: „PRACOVNÝ ŽIVOT ŽIEN VO VYŠŠOM VEKU – VÝZVY A MOŽNOSTI“

MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR v spolupráci s Úradom vlády SR a Veľvyslanectvom Francúzskej republiky v SR Vás týmto pozývajú na konferenciu organizovanú v rámci Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012