panelová diskusia Rovnoprávne rodičovstvo a striedavá starostlivosť

Dňa 8. 12. 2012 o 9:30 sa v zasadačke č.117 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR uskutočnila verejná diskusia na tému Rovnoprávne rodičovstvo a striedavá starostlivosť.

Diskusia v otázke zverenia detí po rozvode do striedavej osobnej starostlivosti upozornila laickú i odbornú verejnosť na znevýhodňovanie otcov, ktorí sa spravidla stávajú po rozvode víkendovými rodičmi. Snaha riešiť túto rodovú nerovnosť striktným zákonom je však iba potláčanie následkov; skutočné riešenie príčiny – stále pretrvávajúceho stereotypného rozdelenia starostlivosti o deti a domácnosť – si vyžaduje iné a hlbšie zasahujúce zmeny.

Čo teda môžeme urobiť pre viac rodovo spravodlivé a vyvážené prerozdelenie rodičovských práv a povinností? Sú to naozaj iba muži, ktorí sú v otázke rodičovstva znevýhodnení? Je striedavá starostlivosť univerzálnym riešením alebo má svoje limity? Čo znamená jej presadzovanie v rodinách s výskytom domáceho násilia? A čo v otázke výživného a ekonomickej nerovnosti rodičov?

Na tieto ale aj iné otázky sme sa snažili nájsť spoločnú odpoveď v panelovej diskusii.

Program panelovej diskusie:

Otvorenie – štátna tajomníčka MPSVR SR Lucia Nicholsonová
1.  panel: Rodová ne/rovnosť v otázkach rodičovstva
Silvia Porubänová, Inštitút pre výskum práce a rodiny
Laco Ďurkovič, Liga otcov
Oľga Pietruchová, Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVR SR

2. panel: Striedavá starostlivosť – pozitíva  a limity
Jozef Ďurček, Otcovia.sk
Dagmar Malíková, Aliancia žien Slovenska

Diskusia a záver

Moderovala Denisa Havrľová

Zľava: štátna tajomníčka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Lucia Nicholsonová, moderátorka diskusie Denisa Havrľová a Ladislav Ďurkovič z Ligy otcov
Zľava: štátna tajomníčka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Lucia Nicholsonová, moderátorka diskusie Denisa Havrľová a Ladislav Ďurkovič z Ligy otcov

 

 

Zľava: Jozef Ďurček, aktivista za práva otcov a tvorca zákona o striedavej starostlivosti, Dáša Malíková, rodinná terapeutka a poradkyňa z Aliancie žien slovenska a moderátorka diskusie Denisa Havrľová
Zľava: Jozef Ďurček, aktivista za práva otcov a tvorca zákona o striedavej starostlivosti, Dáša Malíková, rodinná terapeutka a poradkyňa z Aliancie žien slovenska a moderátorka diskusie Denisa Havrľová

 

 

 

Fotografovanie po skončení diskusie: Zľava Sylvia Porubänová z Inštitútu pre výskum práce a rodiny, Laco Ďurkovič z Ligy otcov a Oľga Pietruchová riaditeľka odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVR SR
Fotografovanie po skončení diskusie: Zľava Sylvia Porubänová z Inštitútu pre výskum práce a rodiny, Laco Ďurkovič z Ligy otcov a Oľga Pietruchová riaditeľka odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVR SR

 

pozvánka .pdf 

zborník z panelovej diskusie v .pdf si môžte stiahnuť tu

 

 

Pridaj komentár