Europarlament odmietol správu o rodovej rovnosti

Posted on Posted in Aktuality, Monitoring médií

Nelegislatívna správa o rodovej rovnosti neprešla vďaka 9 hlasom. Europoslanci v nej videli ideológiu. Správa portugalskej socialistickej europoslankyne Inês Cristiny Zuberovej riešila postavenie žien v kontexte hospodárskej krízy a úporných politík vyžadovaných európskymi inštitúciami. Konštatovala, že ohrozenie chudobou sa žien týka viac a to ajv prípade, že pracujú, ešte viac ak sa starajú o deti. V tomto kontexte je propagovaná snaha posilniť účasti žien v politickom, spoločenskom živote v prípade žien z najnižších sociálnych vrstiev ešte nereálnejšia.

Spravodajkyňa zdôrazňovala, že nie je možné sa snažiť „vyhýbať “ rodovým aspektom alebo ich „minimalizovať“, ako sa často navrhuje.

„Krízu dnes nazývame „hospodárska a finančná“, ale je to aj kríza demokracie a rodovej rovnosti. Je to kríza stáročných civilizačných výdobytkov, za ktoré bojovali viaceré generácie žien“, uvádza dôvodová správa. Rodovú rovnosť nemožno podľa nej dosiahnuť súbežne s týmito politikami. 

Správa napríklad navrhovala:

  • podporu práva na prácu s náležitými právami
  • odstránenie priamej a nepriamej diskriminácie v odmeňovaní, právo žien na prácu a materstvo bez postihu
  • predchádzanie základným príčinám a faktorom chudoby a sociálneho vylúčenia
  • zlepšenie platov a dôchodkov, záruka primeraného sociálneho zabezpečenia a rovnaký prístup všetkých žien k bezplatným a kvalitným verejným zdravotným službám

V tomto bode bol pre konzeravtívne ladených europoslancov neprijateľné odporúčanie členským štátom, „aby zabezpečili práva žien … na sexuálne a reprodukčné zdravie vo všeobecnosti vrátane práva na dobrovoľné ukončenie tehotenstva; zdôrazňuje, že členské štáty by mali zabezpečiť rovnaké práva pre všetky ženy, pokiaľ ide o antikoncepciu, materstvo či sexualitu, a preto vyzýva členské štáty, aby zbierali údaje a zistili tak situáciu žien v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv.”

Správa neprešla tesným pomerom hlasov 298 ku 289. Zo slovenských europoslancov hlasovali za správu Monika Flašíková-Beňová (Smer-SD), Vladimír Maňka (Smer-SD), Katarína Nevaďalová (Smer-SD) a Boris Zala (Smer-SD),

Proti boli Anna Záborská (KDH), Miroslav Mikilášik (KDH), Jaroslav Paška (SNS), Eduard Kukan (SDKÚ-DS), Peter Šťastný (SDKÚ-DS), Edit Baur (SMK), Alajos Mezsároš (SMK)

Monika Smolková (Smer-SD) sa hlasovania zdržala.

Belgická europoslankyňa Véronique De Keyserová (SD) označila neúspech tejto správy za “neuveriteľný”, najmä keď k tomu došlo krátko po Medzinárodnom dni žien. “Výsledok tohto hlasovania nie je len fackou pre ženy, ale pre celú našu spoločnosť,” povedala o tomto “hanebnom” hlasovaní francúzska poslankyňa zo skupiny socialistov Sylvie Guillaumová.

– See more at: http://www.euractiv.sk/parlamentny-spravodaj-000461/clanok/europarlament-odmietol-spravu-o-rodovej-rovnosti-022166#sthash.lp4e0luH.dpuf

Pridaj komentár