Holandsko, Slovensko a Malta prezentujú ambicióznu Deklaráciu troch predsedníckych krajín pre oblasť rodovej rovnosti.

Posted on Posted in Aktivity, Aktuality

Brusel, Belgicko – 7. decembra 2015

Holandsko, Slovensko a Malta, ako členské štáty, ktoré budú v priebehu 18 – mesačného obdobia od januára 2016 do júla 2017 predsedať Rade Európskej únie, dnes počas Rady EPSCO predstavili svoju Deklaráciu pre oblasť rodovej rovnosti. Dokument, podpísaný príslušným politickým zástupcom z uvedených členských štátov, dáva na vedomie názory a plány predmetných krajín pre nadchádzajúce predsedníctvo.

V Deklarácii sa dosiahnutie rodovej rovnosti uznáva za jeden z cieľov a úloh Európskej únie. Medzi všeobecné ciele Európskej únie patrí aj zapojenie rodovo špecifickej perspektívy do všetkých jej činností. Rodová rovnosť je totiž nevyhnutným predpokladom pre zabezpečenie rastu, prosperity, blahobytu a sociálne začlenenie.

Deklarácia sa zameriava na posilnenie ekonomickej aktivity žien a ich účasti na trhu práce. Zvýšenie zamestnanosti žien totiž napomáha k znižovaniu rizika chudoby a sociálneho vylúčenia.

Ďalej sa v Deklarácii uvádza, že “rast chudoby a sociálneho vylúčenia v dôsledku krízy zasiahol mužov aj ženy. Avšak, všeobecne, ženy čelia oveľa vyššiemu riziku sociálneho vylúčenia a chudoby, než muži. Preto je nutné systematicky pracovať na zabezpečení ekonomickej nezávislosti žien.

Deklaráciu podporuje zoznam konkrétnych aktivít v oblasti rodovej rovnosti, ktoré majú byť vykonané v nasledujúcich 18 mesiacoch.

Deklarácia v SJ

Deklarácia v AJ s podpismi

 

 

Pridaj komentár