Írske predsedníctvo bojuje proti homofóbii na školách

Posted on Posted in Monitoring médií

Írske predsedníctvo v Rade EÚ spoluorganizovalo dosiaľ prvú konferenciu o homofóbnom a transfóbnom šikanovaní v školách. Poukázalo tým na potrebu vytvoriť bezpečnejšie a viac inkluzívne vzdelávacie prostredie pre LGBT mládež.

 
 

Írsky minister školstva Ruairí Quinn v stredu (20.2.) otvoril konferenciu zameranú na tému homofóbnej a transfóbnej šikany na školách v EÚ. Šlo o prvé podujatie tohto druhu zamerané na tvorcov politík. Prítomní boli učitelia, zástupcovia UNESCO, Rady Európy, Európskej komisie, mimovládnych organizácií, odborov i študentských únií.  

Hlavným organizátorom bola regionálna pobočka medzinárodnej asociácie ILGA Europe, ktorá presadzuje rovnosť a ľudské práva pre lesby, gejov, bisexuálov a transgender ľudí, a jej členské organizácie v Írsku.

„Uskutočnil sa značný výskum a existujú spoľahlivé dôkazy o tom, že naprieč celou Európou dochádza k homofóbnej a transfóbnej šikane: v školách, v rámci rodiny, v práci. Dôsledky sú pre mnohých mladých ľudí a ich rodiny devastujúce – sociálne vylúčenie, izolácia, predčasné ukončenie dochádzky, podpriemerné výsledky, poškodenie mentálneho a fyzického zdravia a v niektorých prípadoch sebapoškodzovanie a samovražda,“ upozornila Gabi Calleja, spolupredsedníčka výkonnej rady ILGA-Europe. „V EÚ toho treba ešte veľa urobiť.“

„LGBT študenti, žiaľ, môžu mať skúsenosti s izoláciou, strachom, marginalizáciou a nedostatkom akceptácie od svojich rovesníkov a ostatných ako výsledok ich sexuality alebo vnímanej sexuality,“ uviedol na konferencii minister Ruairí Quinn.

„Ľudská dôstojnosť, sloboda, demokracia, rovnosť, právny štát a rešpekt pre ľudské práva sú hodnoty, na ktorých je Európska únia založená,“ zdôraznil Quinn a pripomenul, že Írsko bolo nápomocné pri zaistení toho, že sexuálna orientácia sa začlenila do Amsterdamskej zmluvy. „Táto Zmluva poskytuje EÚ mandát pre angažovanie sa v opatreniach prevencie diskriminácie v LGBT záležitostiach,“ dodal.

Írsko: Pol milióna eur proti šikane

Vytvorenie bezpečnejších a viac inkluzívnych vzdelávacích inštitúcií pre LGBT mládež sa stáva v Európe prioritou. Írska vláda ju dokonca určila za kľúčovú časť Akčného plánu pre šikanu, ktorý prijala v januári.

Venuje sa aj otázke kyber-šikany. Obsahuje 12-bodový program, ktorý napríklad hovorí o vytvorení webstránky proti šikane, špeciálnych školeniach pre učiteľov a rodičov a tiež o príprave návodov pre tvorcov politík, agentúry i inšpekcie v sektore školstva.

Od škôl vyžaduje dôkladný záznam prípadov šikany. Školy s nadpriemernou úrovňou šikany budú môcť využiť podporu na riešenie tohto problému. Na implementáciu akčného plánu ministerstvo školstva vyčlenilo sumu 500 tisíc eur.

Predstavitelia írskych LGBT organizácií tento plán pochválili. „Lekcie, ktoré sa naučíme v Írsku môžu prispieť k ďalšiemu vývoju naprieč Európou, tak ako sa toho mnoho môžeme priučiť z inovatívnych a úspešných postupov v iných krajinách,“ uviedol Michael Barron z írskej organizácie BeLonG To.

Stereotypy

„Vzdelávanie hrá kľúčovú rolu v podporovaní LGBT mladých ľudí a tiež pri boji so skrytými predsudkami, ktoré môžu viesť k homofóbnej a transfóbnej šikane,“ poznamenal írsky minister školstva.

Zástupcovia generálneho riaditeľstva EK pre vzdelávanie napríklad na konferencii kritizovali pretrvávajúci nerovný vzťah medzi študentom a učiteľom v systéme vzdelávania, ktorý dokonca prirovnali k vzťahu „pán-otrok“.

Zástupcovia organizácie GLEN uviedli, že je potrebné riešiť stereotypy v školských učebniciach, aby lepšie reprezentovali rôznorodosť rodín v súčasnej spoločnosti. To podporil aj Úrad pre európske študentské únie (OBESSU). Predseda riaditeľov írskych škôl zase poukázal na potrebu väčšieho angažovania študentských rád v boji proti homofóbnej šikane.

 

Zdroj: http://www.euractiv.sk/vzdelavanie0/clanok/irske-predsednictvo-bojuje-s-homofobiou-na-skolach-020744

Pridaj komentár