KOZ SR podporuje rodovú rovnosť

Posted on Posted in Monitoring médií

Problematika rovnosti príležitostí má multidisciplinárny charakter a pri jej realizácii je dôležitá úzka kooperácia štátnych orgánov, sociálnych partnerov, samosprávy, výskumných inštitúcií, mimovládnych organizácií a všetkých subjektov, ktoré sa flexibilne a aktívne zúčastňujú na postupnom odstraňovaní diskriminácie vo všetkých oblastiach života s cieľom, aby sa naplnila právne reglementovaná a garantovaná zásada rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami v praktickom živote.

Konfederácia odborových zväzov SR pozitívne hodnotí obsah Súhrnnej správy o stave rodovej rovnosti na Slovensku – za rok 201l a podporuje jednotlivé aktivity Vlády SR, aby princíp uplatňovania rodového hľadiska sa stal integrálnou súčasťou riešenia problémov, nastavenia politík a mechanizmov na zvýšenie zamestnanosti, kvality života, demokracie a dobre, ale hlavne spravodlivo spravovanej spoločnosti. Viac tu

Pridaj komentár