O gendercíde (rodovo podmienenom vraždení): chýbajúce ženy?

Posted on Posted in Monitoring médií
Stanislav Trnovec, Blog SME / Dnes, teda 8. októbra sa bude v Európskom parlamente hovoriť a schvaľovať návrh uznesenia Európskeho parlamentu ktorý predložil Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť, spravodajkyňa Antigoni Papadopoulou. Gendercída je rodovo neutrálny pojem a označuje cielené zabíjanie osôb určitého pohlavia z dôvodu príslušnosti k tomuto pohlaviu. Rovnováha v zastúpení pohlaví v rôznych častiach sveta je narušená najmä v Číne a Indii, kde uprednostňovanie potomkov mužského pohlavia a následné rodovo podmienené vraždenie viedlo k „zmiznutiu“ takmer 200 miliónov žien. Viac tu