Po rokovaní Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Posted on Posted in Aktuality

V stredu 4. septembra 2013 sa v priestoroch Úradu vlády Slovenskej republiky v Bratislave uskutočnilo mimoriadne zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Zasadnutie bolo venované predovšetkým príprave návrhu Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike. Rada vzala na vedomie informáciu o procese prípravy stratégie, schválila návrh ďalšieho postupu prípravy stratégie a odporučila predsedovi rady požiadať predsedu vlády SR o posun termínu predloženia materiálu na rokovanie vlády SR z 30. septembra 2013 na 30. júna 2014. Rada zároveň poverila výbory spolupracovať pri navrhnutom postupe prípravy návrhu stratégie.

Rada vzala na vedomie situačnú správu o ochrane ľudských práv v Slovenskej republike pre potreby 2. kola univerzálneho periodického hodnotenia Rady OSN pre ľudské práva.

Rada vzala na vedomie informáciu podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o deviatej a desiatej periodickej správe Slovenskej republiky k Dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie a záveroch a odporúčaniach Výboru OSN pre odstránenie všetkých foriem rasovej diskriminácie.

Rada vzala na vedomie informáciu ministra spravodlivosti Slovenskej republiky o príprave novely zákona č. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva.

Rada vzala na vedomie informáciu ministra spravodlivosti Slovenskej republiky o fungovaní Centra právnej pomoci.