Pozvánka EIGE na prezentáciu

Posted on Posted in Aktivity

Vedeli ste, že najvyššie skóre v Indexe rodovej rovnosti 2015 dosahuje Slovensko v oblastiach zdravie a peniaze? Naopak, najväčšie rezervy možno nájsť v doménach, ktoré sa týkajú času a moci. Zaujíma Vás, kam Slovensko smeruje? Chcete vedieť, čo možno urobiť v oblasti rodovej rovnosti? Prijmite naše pozvanie na seminár Cesty k rodovej rovnosti na Slovensku v Bratislave, 6, septembra v hoteli Carlton. V prípade záujmu sa zaregistrujte na: http://eurogender.eige.europa.eu/polls-and-surveys/surveys/path-gender-equality-