Šéfka MMF bojuje za rovnosť pohlaví

Posted on Posted in Monitoring médií

HN / 23.9.203 Christine Lagarde upozorňuje na nedostatočný pokrok v oblasti platovej rovnosti mužov a žien. V minulých rokoch sa podľa šéfky Medzinárodného menového fondu v tejto oblasti nič nezmenilo a je potrebné, aby sa prijali nové opatrenia, ktoré by smerovali k zníženiu diskrimnácie žien, uvádza agentúra Reuters.

Medzinárodný menový fond, ktorému prvýkrát v histórii šéfuje žena, obnovil snahu posilniť  postavenie žien vo svetovej ekonomike. Odôvodňuje to tým, že zlepšenie podmienok pre ženy môže zvýšiť rast hospodárstva a podporiť rozvoj. Viac tu