SK PRES: návšteva Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť

Posted on Posted in Monitoring médií

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny venuje problematike rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí zvýšenú pozornosť. Pred stretnutím skupiny diskutoval minister Ján Richter s riaditeľkou Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť Virginiou Landbakk najmä o úlohe inštitútu pri podpore predsedníctva, ako aj o možnej spolupráci do budúcnosti. Riaditeľku Landbakk informoval nielen o našich aktivitách počas polročného predsedníctva, ale aj o pokrokoch, ktoré Slovensko v problematike rovnosti žien a mužov dosiahlo v posledných rokoch. Vyzdvihol najmä naše pozitívne skúsenosti pri podpore flexibilných foriem zamestnávania matiek a pri zriaďovaní detských kútikov, ktoré prispievajú k zosúlaďovaniu rodinného a pracovného života. Virginia Landbakk ocenila, že Slovensko má v tejto oblasti pozitívne výsledky, aktívne presadzuje agendu a pripravuje veľmi konkrétne aktivity a návrhy.

Pridaj komentár