Ženy a muži nie sú si rovní ani v kríze

Posted on Posted in Monitoring médií

Pravda, 25.5.2012 / Hospodárska kríza posilnila diskriminačné praktiky voči ženám. Ženy sú totiž ochotnejšie pracovať v neistých podmienkach za menší plat a bez sociálneho zabezpečenia, čo zamestnávatelia zneužívajú. Tlak na zabezpečenie príjmov v domácnosti tiež spôsobuje, že najmä ženy sa rozhodnú prijať prácu pod úrovňou ich vzdelania a kvalifikácie. Čítajte viac

Pridaj komentár