Stanovisko Výboru LGBTI k pripravovanej stratégii ľudských práv

Posted on Posted in Materiály

Výbor pre práva lesieb, gejov, bisexuálov, transrodových a intersexuálnych osôb odporúča vláde a ľudskoprávnej rade vlády, aby v súvislosti so vznikom Celoštátnej stratégie na ochranu a podporu ľudských práv umožnili ďalšiu odbornú diskusiu o právach LGBTI ľudí. Uvádza sa tak v stanovisku výboru, ktoré členovia schválili na treťom zasadnutí 3. septembra. Výbor zároveň vyjadril znepokojenie nad tým, aká nízka je úroveň akceptovania LGBTI ľudí na Slovenku. Tá je podľa viacerých výskumov z posledného roka najnižšia v strednej Európe, tvrdí výbor.

Celé stanovisko je k dispozícíí tu