Žitňanská: Nepotvrdili sa organizované sterilizácie Rómok

Posted on Posted in Monitoring médií

Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská vyjadrila poľutovanie nad individuálnym prípadom zásahu do práv sťažovateľky – rómskej ženy, ktorá sa domáhala odškodnenia za násilnú sterilizáciu vykonanú v nemocnici v Prešove pred 11 rokmi a 8. novembra jej dal za pravdu Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP). Súd konštatoval porušenie práva ženy na ochranu pred neľudským a ponižujúcim zaobchádzaním a tiež práva na ochranu súkromného a rodinného života a  sťažovateľke priznal finančné zadosťučinenie.Verdikt berie Žitňanská na vedomie s tým, že ESĽP pri svojich záveroch identifikoval nedostatky v tom čase platnej právnej úpravy týkajúcej sa informovaného súhlasu a pri výkone sterilizácií.

Bratislava, 12.12.2011
Čítajte viac: http://www.sme.sk/c/6179218/zitnanska-nepotvrdili-sa-organizovane-sterilizacie-romok.html#ixzz1gaqtKEbm

Pridaj komentár