63. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien

Posted on Posted in Aktuality

11.3. sa začalo 63. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien, ktorého sa zúčastňujú delegácie z celého sveta a rokujú o možnostiach globálneho posilnenia postavenia žien a dievčat. Tohtoročné zasadnutie Komisie OSN pre postavenie žien (CSW63), najväčšie stretnutie OSN k téme rodovej rovnosti, prebieha v sídle Organizácie Spojených národov v New Yorku od 11. do 22. marca 2019. Zameriava sa na tému “Systémy sociálnej ochrany, prístup k verejným službám a udržateľná infraštruktúra pre rodovú rovnosť a posilnenie postavenia žien a dievčat”.

Zasadnutie otvoril GT OSN Antonio Guterres, ktorý vyzdvihol potrebu rovnosti žien a mužov ako základ lepšej spoločnosti. Potlesk prítomných vyvolal prehlásením, že je feminista a všetci muýži by nimi mali byť tiež.

 

Otváraciu reč pre viac ako 9000 zaregistrovaných účastníkov a účastníčok zasadnutia predniesla Geraldine Byrne Mason
V slovenskej delegácii sú riaditeľka odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVR Oľga Pietruchová, riaditeľka Inštitútu pre výskum práce a rodiny Silvia Porubänová, vedúca manažérka Koordinačno-metodického centra pre prevenciu násilia na ženách Barbora Burajová, Ľubica Rozborová, expertka v oblasti rodovej rovnosti a ľudských práv.
Prezentácie delegátiek a delegátov z celého sveta, ktoré prišli reprezentovať svoje krajiny za vládny i mimovládny sektor, sa dajú sledovať naživo na UN WebTV. Hlavná téma reportov pre jednotlivé národné delegácie pre 63. zasadnutie Komisie je “Posilnenie postavenia žien a jeho prepojenie s trvalo udržateľným rozvojom”.

Csw63 Olga A Tim

 

Oľga Pietruchová, riaditeľka odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVR SR, predniesla na 63. zasadnutí Komisie pre postavenie žien v Organizácii Spojených národov správu o stave rodovej rovnosti na Slovensku a boji proti násiliu páchanému na ženách.Externá expertka národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie, Ľubica Rozborová predniesla počas dobrovoľných konzultácií členských krajín na 63. zasadnutí Komisie pre postavenie žien príspevok na tému „Posilnenie postavenia žien a jeho prepojenie s trvalo udržateľným rozvojom”.

Príhovory delegátiek a delegátov z celého sveta, ktorí prišli reprezentovať svoje krajiny za vládny i mimovládny sektor, sa dali sledovať naživo na UN WebTV. Fotografie, zachytávajúce atmosféru z diskusií a stretnutí tohtoročného 63. zasadnutia Komisie OSN pre postavenie žien nájdete tu: https://www.flickr.com/photos/unwomen/sets/72157705910085831/

Reprezentácia Slovenska v OSN bola umožnená vďaka tomu, že Inštitút pre výskum práce a rodiny získal nenávratný príspevok na realizáciu národného projektu Prevencia a eliminácia rodovej diskriminácie OP ĽZ NP 2018/4.1.2/01., ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk