“Ženy v mocenských pozíciách” na pôde OSN

Posted on Posted in Aktuality

Predsedníčka Valného zhromaždenia OSN usporiadala 12. marca 2019 podujatie na vysokej úrovni o „Ženy v mocenských pozíciách“. Na podujatí na vysokej úrovni sa zišli političky a politici, prestavitelia a predstaviteľky OSN, súkromného sektora a občianskej spoločnosti s cieľom identifikovať prekážky, ktoré bránia účasti žien vo vedení, a vymieňať si osvedčené postupy, ktoré môžu urýchliť posilnenie postavenia žien v tejto oblasti.

Politická moc žien trpí „vážnou regresiou“, varuje prezidentka Valného zhromaždenia OSN María Fernanda Espinosaová. V posledných rokoch došlo k „vážnemu úpadku“ politickej sily žien na celom svete, povedala prezidentka Valného zhromaždenia OSN  delegátom a delegátkam na podujatí na vysokej úrovni v sídle OSN v New Yorku v utorok. Bývalá ekvádorská ministerka zahraničných vecí, ktorá vedie 193-členný svetový orgán, poukázala na to, že v roku 2105 by to trvalo 30 rokov, kým by sa odstránili rodové rozdiely, pri súčasnom trende sa nedosiahne skôr ako za 107 rokov. Pani Espinosa pochválila pokrok smerom k úplnej rodovej rovnosti v OSN pod generálnym tajomníkom Antóniom Guterresom, ktorý povedal, že je to „svedectvo o tom, že keď existuje politická vôľa a vedenie, je možné zmeniť priebeh dejín. ”

GT OSN  informoval v rámci udalosti na vysokej úrovni, že „po prvý raz v histórii sa vrcholová manažérska skupina v OSN skladá z viac žien ako mužov“.  

Poznamenal, že odpor a prekážky pretrvávajú v ďalšom napredovaní v OSN, sľubujúc, že: „Budeme tlačiť späť proti protitlaku, a nevzdáme sa, kým nedosiahneme paritu vo všetkých oblastiach“. Kým OSN je na najlepšej ceste k dosiahnutiu parity na všetkých vyšších úrovniach do roku 2021, pán Guterres vyslovil ľútosť nad tým, že inde je to ešte ďaleko od reality.

Ženy a dievčatá predstavujú polovicu svetovej populácie, ale ženy sú naďalej nedostatočne zastúpené na vedúcich pozíciách v každom regióne sveta. V októbri malo podľa názoru OSN iba 9% členských štátov ženskú hlavu štátu alebo vlády a iba 24% poslancov bolo žien. Okrem toho, v 31 štátoch predstavujú ženy menej ako 10% poslancov v jedno- alebo nižších snemovniach, pričom vôbec nemajú žiadne komory. V rebríčku popredných amerických podnikov z roku 2018 „Fortune 500“ len 24 z nich má vo vedení ženy a 12 spoločností nemá na palube vôbec žiadne ženy.

„Potrebujeme paritu, aby sme zmenili mocenské vzťahy“, povedal pán Guterres na záver a poďakoval zhromaždeniu „za to, že sme sa rozhodli zmeniť mocenské pomery vo svete“. „Bez žien v politike bude trvalo ohrozený trvalo udržateľný rozvoj, ľudské práva a mier,“ uviedol. “Potrebujeme viac žien v politike “.

 

 

 

Na podujatí vystúpili prezidentky napr. Chorvátska, Lity a Estónska, predsedníčky vlád a iné vysoko postavené političky, medzi nimi Frederica Moghireni, vysoká reprezentanka EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku a podpredsedníčka Európskej komisie.

Mapa politického zastúpenia žien (v pdf tu)

Mapa, ktorá predstavuje globálne rebríčky žien vo výkonnej moci a parlamentoch k 1. januáru 2019, ukazuje, že podiel ministeriek žien je na historicky najvyššej úrovni 20,7% (812 z 3922), čo je o 2,4 percentuálneho bodu viac. Mapa sleduje analýzu IPU o ženách v parlamentoch, ktorá ukázala, že celkový podiel žien poslankýň – 24,3% – sa v porovnaní s rokom 2017 zvýšil takmer o jeden bod. Zastúpenie žien vo vrcholovom vedení sa však znížilo z 7,2% zvolených hláv štátov na 6,6% (10 zo 153) a 5,7% vedúcich predstaviteľov vlád na 5,2% (10 z 193).

Deväť krajín, na rozdiel od šiestich v roku 2017, má 50% alebo viac žien na ministerských pozíciách.

  • 64,7%: Španielsko
  • 55,6%: Nikaragua
  • 54,4%: Švédsko
  • 53,3%: Albánsko
  • 52,9%: Kolumbia
  • 51,9%: Kostarika
  • 51,9%: Rwanda
  • 50%: Kanada
  • 50%: Francúzsko

 

Najsilnejšie prírastky v podiele ministeriek
Etiópia zaznamenala najväčší nárast politického zastúpenia žien v exekutíve, od 10% ministeriek v roku 2017 až po 47,6% v roku 2019. Mexiko dosiahlo najväčšie pokroky v Amerike pridaním 5 žien, čím sa zvýšil celkový podiel ministeriek o 26,3 percentuálneho bodu na 42,1%.

Medzi krajinami v Ázii od roku 2012 Pakistan dosiahol z nuly najvyšší podiel ministrov žien na 12%. Na Blízkom východe a v severnej Afrike si Mauritánia udržiava najväčší podiel ministeriek žien v regióne na úrovni 31,8%, pričom SAE tesne sleduje 29%.

Najväčší pokles žien vo vláde

V Európe Slovinsko od roku 2017 znížilo najviac percentuálnych bodov z 50% na 25% ministeriek. Litva už nemá ženy na ministerských pozíciách v porovnaní s rokom 2017, keď boli tri zo 14 alebo 21,4%.

V Ázii sa podiel žien na Filipínach znížil o 14,7 bodu na 10,3%. Japonsko prišlo o dve ministerky, pričom jedna žena z 19 ministrov vlády, alebo 5,3%.

Krajiny bez ministeriek žien
Počet krajín bez ministeriek žien sa znížil z 13 v roku 2017 na 11: Azerbajdžan, Belize, Brunej Darussalam, Irak, Kiribati, Litva, Papua Nová Guinea, Svätý Vincent a Grenadíny, Saudská Arábia, Thajsko a Vanuatu.

Viac informácií tu