Digitálna publikácia Život žien a mužov v Európe – štatistický portrét 

Posted on Posted in Aktuality, Materiály

Digitálna publikácia Život žien a mužov v Európe – štatistický portrét, ktorú vydal v SR Štatistický úrad SR,  sa zameriava na porovnanie žien a mužov vo svojom každodennom živote. Taktiež poukazuje na to, do akej miery sa podobá alebo odlišuje každodenný život žien a mužov v európskych krajinách.

Publikácia obsahuje tri kapitoly:

  • Život, dospievanie, starnutie …: Táto kapitola sa zameriava na demografiu a zdravie, napríklad vrátane údajov o očakávanej dĺžke života, o slobodných matkách a otcoch, či o tom ako vnímame svoje zdravie. Táto kapitola tiež ukazuje, že bez ohľadu na naše rozdiely, ženy aj muži v Európe sú podobne spokojní so svojimi životmi.
  • Štúdium, práca, zarábanie …: Táto kapitola obsahuje údaje o stupňoch vzdelania, zosúladení pracovného a rodinného života, práci na plný a čiastočný úväzok, rodových rozdieloch v odmeňovaní, o manažérkach a manažéroch atď. Zdôrazňuje nielen štrukturálne rozdiely, ale aj nerovnosti medzi ženami a mužmi.
  • Stravovanie, nakupovanie, surfovanie, socializovanie …: Táto časť sa zameriava na stravovacie a spoločenské návyky, voľnočasové aktivity a internetové praktiky, vrátane napríklad údajov o fajčení a konzumácii alkoholu, indexe telesnej hmotnosti, návštevnosti kín, používaní sociálnych sieti a nakupovaní cez internet. Posledná časť je venovaná starostlivosti o deti, domácim prácam a vareniu.

Digitálna publikácia, ktorá obsahuje krátke texty, interaktívne vizualizačné nástroje, ikonografiku, fotky atď. bola zostavená Eurostatom za spolupráce s národnými štatistickými inštitúciami členských štátov EÚ a krajín EZVO a je dostupná vo väčšine ich úradných jazykov.