Európa je pre ženy dobrým miestom na život

Posted on Posted in Aktuality

Dnes oslavujeme Medzinárodný deň žien. To, čo sa začalo ako pocta štrajku Medzinárodného odborového zväzu krajčírok v Spojených štátoch v roku 1908, je dnes príležitosťou pre ženy na celom svete deklarovať svoj záväzok k politickej, hospodárskej a sociálnej rovnosti. Kontext tohtoročného dňa žien je úplne iný ako v minulom roku. Sme svedkami narastajúceho nacionalizmu, ktorý môže oslabiť našu európsku kultúru, naše hodnoty a ľudské práva vrátane práv žien.

Európa určila referenčnú hodnotu pre práva žien a je príkladom, ktorý nasledujú aj iné kontinenty. Preto musíme obhajovať práva žien doma i vo svete. Od roku 1960 sa naše miesto v spoločnosti zmenilo. Ale treba urobiť viac. Potrebujeme si byť istí, že naše dcéry nebudú účastníčkami rovnakých bojov, ktoré naše staré mamy už raz vyhrali.

V Európe dnes skončí univerzitné štúdium viac žien ako mužov. Európske ženy majú viac pracovných príležitostí, ale stále sú nadmerne zastúpené v horšie platených odvetviach a na horšie platených miestach.

Ženy stále dostávajú za rovnakú prácu v priemere o 16 percent menej ako muži. Na pracoviskách ženy doteraz nemajú rovnaké zastúpenie vo vedúcich funkciách. Priveľa žien čelí naďalej dileme, ako zosúladiť pracovný a rodinný život.

V Európe máme niekoľko silných politických líderiek, ale stále ich nie je dosť. Rovnosť pohlaví sa v politike zlepšila, ale tento trend je pomalý – v EÚ je dnes v národných parlamentoch len 24 percent žien.

Jeden z najviac nevyužitých zdrojov je podnikateľský potenciál – ženy tvoria len 29 percent všetkých podnikateľov. Navyše v roku 2016 bolo na vedúcich pozíciách v najväčších podnikoch EÚ len 22 percent žien, pričom pozíciu výkonných riaditeliek z nich zastávalo len päť percent.

Viac žien na pozíciách, z ktorých možno ovplyvňovať politiku a riadiť spoločenské zmeny, by nám pritom pomohli lepšie reagovať na naše potreby.

Rešpektovanie rozmanitosti a rešpektovanie jednotlivca predstavujú v Európe viac než len politické hodnoty. Definujú aj to, kto sme ako Európania. Rovnosť medzi ženami a mužmi je základným právom. Pretrvávajúce nerovnosti sú zároveň mrhaním talentu, pričom ignorovaním nerovnosti pripravujeme našu spoločnosť o mnohé talenty a skvelé nápady.

Hľadíme vpred a snažíme sa vytvoriť Európu, v ktorej bude mať žena usilujúca o zamestnanie reálnu šancu ho získať. Chceme Európu, ktorá mužom i ženám umožní zobrať si v práci voľno, aby sa mohli venovať svojim deťom, prípadne chorým alebo starším príbuzným. Toto právo by nemalo byť použité proti nim.

Mnohé ženy sú zároveň obeťami sexizmu a obťažovania na pracovisku, na ulici, v prostriedkoch hromadnej dopravy či doma. Chceme Európu bez násilia na ženách a chceme bezpečné miesta pre ženy, ktoré hľadajú pomoc.

Európska únia je najlepším nástrojom na presadzovanie ženských práv v Európe. Spoločnou prácou môžeme ženám vytvoriť lepšie podmienky a ponúknuť im skutočnú rovnosť.

Rovnosť nie je len vec odstránenia právnej diskriminácie, znamená aj možnosť dať každému reálnu šancu presadiť sa v praxi. Osud nikoho z nás by nemal byť predurčený, či už pohlavím, vekom, rasou, sexuálnou orientáciou, alebo čímkoľvek iným.

Dnes je ten správny čas obzrieť sa po svete a pripomenúť si, že Európa je pre ženy dobrým miestom na život. Ale stále pred nami ostáva veľa práce.

Na Medzinárodný deň žien preto všetky ženy a všetkých mužov v Európe vyzývame, aby sa spolu s nami zapojili do diskusie a do všeobecného diania. Každý z nás môže priložiť ruku k dielu. V Európskej komisii sa usilovne snažíme o to, aby sme všetkým zaručili rovnaké zaobchádzanie a naším cieľom je vytvoriť lepšiu Európu pre nás i pre naše deti.

Autorkami sú európske komisárky – Federica Mogherini, vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, eurokomisárka pre obchod Cecilia Malmström, eurokomisárka pre hospodársku súťaž Margarethe Vestager, eurokomisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssen, eurokomisárka pre dopravu Violeta Bulc, eurokomisárka pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a malé a stredné podniky Elżbieta Bieńkowska, eurokomisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová a eurokomisárka pre regionálnu politiku Corina Crețu.

Správa Európskej komisie k MDŽ (angl.)

Video správa od Frederiky Mogheriny k MDŽ