Fórum o ženskom potenciáli v ekonomike

Posted on Posted in Aktivity

Kríza nás privádza k tomu, že prehodnocujeme pohľad na leadership, pravidlá a zaužívané pohľady na riadenie a pôsobenie rôznych inštitúcií. Svet sa zmenil, vraciame sa k podstate v biznise aj v spoločnosti. A žena 21. storočia tu má miesto. Ženy spolu s mužmi môžu spolupracovať, vytvárať rozumnejší, bezpečnejší spôsob žitia v dnešnej spoločnosti. Ženy v dnešnej spoločnosti predstavujú málo využívaný zdroj talentov a výrazný potenciál pre rast globálnej ekonomiky. A tento fakt už niekoľko rokov je súčasťou stratégií významných svetových inštitúcií. Vedúca investičná banka Goldman Sachs používa termín „womenomics“, aby pomenoval silu, ktorú ženy predstavujú pre dnešnú spoločnosť. Otázkam prínosu zapojenia žien do hospodárskeho života sa intenzívne venujú aj OECD, EÚ, Svetová banka a ďalšie svetové inštitúcie. Viaceré štúdie poukazujú na silnú koreláciu medzi zapojením žien do vedúcich pozícií a zvýšením ziskovosti týchto spoločností.

K téme využitia ženského potenciálu v ekonomike sa konalo 22. mája v hoteli Hilton fórum Firma 21.storočia. Organizátorom podujatia pod záštitou štátneho tajomníka Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny bola nezisková organizácia Srdce Slovenska.

Cieľom Fóra bolo:

  • Zvýšiť povedomie slovenskej verejnosti o význame a reálnom prínose výraznejšieho zapojenia žien do riadenia hospodárskeho života.
  • Na skúsenostiach firiem, odborných štúdiách a praktických príkladoch ukázať prečo firmy potrebujú v manažmente aj ženy;
  • Priniesť reálne podnety a návrhy aplikovateľné v praxi na realizáciu konkrétnych aktivít, ktoré vo firmách vytvoria podmienky pre efektívnejšie zapojenie žien do riadiacich funkcií, tak aby mohli prirodzenejšie spojiť kariéru so svojím rodinným životom;
  • Definovať konkrétne návrhy, ktoré sa týkajú úpravy podnikateľského, prostredia – na úrovni firiem aj makroekonomiky ako podklad pre ďalší legislatívny proces o nevyužitom potenciáli žien pre našu spoločnosť .

 

Pridaj komentár