Konzultácie EU k rodovej rovnosti pre verejnosť

Posted on Posted in Aktuality

Po uskutočnení nedávneho Fóra o Budúcnosti Rodovej Rovnosti v Európskej únii, ktoré sa konalo 20.-21. 4.2015, sa Európska komisia rozhodla zahájiť konzultáciu pre verejnosť k témam rovnosti žien a mužov v Európskej únii.

Samotného fóra sa zúčastnilo viac ako 250 účastníkov, ktorí tak mali možnosť prediskutovať nápady k efektívnejšiemu dosahovaniu rodovo-rovnej spoločnosti v rámci EÚ.

Cieľom začínajúcich konzultácií pre verejnosť bude zhromaždiť názory širokej škály zainteresovaných strán v súvislosti s prípravou politiky Komisie o rovnosti žien a mužov po roku 2015. K dispozícii je aj dotazník, a to v 23 úradných jazykoch EÚ. Uzávierka zasielania príspevkov je 21.7.2015.

Rodová rovnosť je jednou zo základných hodnôt Európskej únie. Siaha až do roku 1957, kedy sa zásada rovnakej odmeny za rovnakú prácu stala súčasťou Rímskej zmluvy. Úspechy Európskej únie v oblasti podpory a presadzovania rodovej rovnosti dodnes pomohli zmeniť životy mnohých európskych občanov a občianok.

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/opinion/150421_en.htm

Pridaj komentár