Ministerka Žitňanská otvorila medzinárodnú konferenciu o domácom násilí

Posted on Posted in Aktivity

Medzinárodnú konferenciu s názvom Bez strachu, bez násilia – Účinná prevencia a boj proti násiliu na ženách a domácemu násiliu dnes otvorila v Bratislave ministerka spravodlivosti SR Lucia Žitňanská, ktorá aj vystúpila s príhovorom. Jej organizátormi sú Ministerstvo spravodlivosti SR, Rada Európy (RE) a Nórske granty.Odborníci z 18 krajín sa na jednodňovom stretnutí zaoberajú možnosťami a spôsobmi boja proti násiliu na ženách, či už legislatívnymi krokmi, činnosťou mimovládnych organizácií, ako aj úlohou médií v rámci Európy. Medzinárodná konferencia je zároveň vyjadrením podpory Dohovoru Rady Európy o predchádzaní a boji proti násiliu na ženách a domácemu násiliu, ktorý bol prijatý v apríli 2011. Ide o prvý právne záväzný dokument v Európe k tejto problematike.

(29.11.2011)

viac tu

Pridaj komentár