Zvýšenie zastúpenia žien v predstavenstvách firiem – cieľ stretnutia komisárky pre spravodlivosť Viviane Redingovej s vedúcimi predstaviteľmi podnikateľskej sféry

Posted on Posted in Monitoring médií

Podnikateľská sféra Európy je stále svetom mužov – iba každý desiaty člen predstavenstva najväčších európskych spoločností je žena a v 97 % prípadov sú predsedami predstavenstiev muži. Štúdie ukazujú, že podniky s vyšším počtom žien na vedúcich miestach dosahujú lepšie výsledky ako „čisto mužské“ spoločnosti. Ich prevádzkové príjmy sú vyššie a sú úspešnejšie pri získavaní nadaných ľudí a lepšie rozumejú zákazníkom. Čo najlepšie využitie nadaných európskych žien na trhu práce nie je len prínosom pre podnikanie, ale aj pre hospodárstvo a spoločnosť ako celok. Ženy tvoria 60 % z absolventov vysokých škôl, ale na miestach v ekonomike s rozhodovacou právomocou je ich zastúpenie výrazne nízke.

Podpredsedníčka Európskej komisie Viviane Redingová sa dnes na osobitne zvolanom stretnutí v Bruseli stretne s výkonnými riaditeľmi a predsedami predstavenstiev verejne kótovaných spoločností z 10 európskych krajín (pozri prílohu v odkaze). Stretnutiu s vedúcimi osobami podnikateľskej sféry bude podpredsedníčka V. Redingová predsedať spolu s Gertrude Trumpelovou-Gugerellovou, členkou Výkonnej rady Európskej centrálnej banky. Diskutovať budú tom, ako zvýšiť zastúpenie žien vo vedúcich pozíciách a či by sa samoregulácia alebo regulácia mala využiť na urýchlené dosiahnutie zmeny v tejto otázke. Popoludní usporiada útvar Komisie pre spravodlivosť malé vypočutie na rovnakú tému so sociálnymi partnermi. viac tu

Brusel, 1. marec 2011

Pridaj komentár