Medzinárodný deň proti násiliu na ženách a 16 dní aktivizmu

Posted on Posted in Aktivity, Aktuality

Deň 25. november bol v roku 1999 vyhlásený za Medzinárodný deň boja proti násiliu páchanom na ženách. V rámci medzinárodného dňa boja proti násiliu páchanom na ženách odštartovala na Slovensku už tradične  kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanom na ženách. Cieľom je upozorniť na skutočnosť, že napriek dlhodobému úsiliu spoločnosti a medzinárodných i národných inštitúcií je násilie páchané na ženách stále jednou z najrozšírenejších foriem porušovania ich ľudských práv a zásahu do ľudskej dôstojnosti.

 

KAMPAŇ 16 DNÍ AKTIVIZMU PROTI NÁSILIU PÁCHANÉMU NA ŽENÁCH v SR

je iniciatívou na zastavenie násilia páchaného na ženách. V SR je hlavnou organizátorkou kampane OZ Fenestra. Táto kampaň je pre nás všetkých príležitosťou prelomiť mlčanie a hovoriť o násilí páchanom na ženách. 6000 ľudí sa zapojilo priamo do aktivít kampane v roku 2011. K viac ako 140 000 tisícom ľudí sa dostali informácie o kampani a jej aktivitách prostredníctvom sociálnej siete facebook.

 

  

HLAVNÉ AKTIVITY KAMPANE

Fenestra vás srdečne pozýva na verejné zhromaždenia Vypískajme násilie, ktoré budú prebiehať v najbližších dňoch v 3 slovenských mestách

  • POPRAD /9.decembra 2012/o 17:00/ Groteska art caffe,
  • KOŠICE /10.decembra 2012/16:30-17:30/ priestor medzi vchodom do Štátneho divadla Košice a „Spievajúcou fontánou“
  • BRATISLAVA /10.decembra 2012/17:30-18:00/ Hlavné námestie.

Pískalo sa už v Michalovciach, Prešove, Spišskej Novej Vsi a Martine. Píšťalky budeme rozdávať priamo na mieste aktivity. Počas verejných zhromaždení budete mať možnosť odfotiť s tabuľkou Hovorím NIE násiliu páchanému na ženách a vyjadriť tak jasný odmietavý postoj k tomuto závažnému problému.

Zapojiť sa môžete aj do ďalších aktivít kampane:

 2. ročník Súťaže – Násilie páchané na ženách NIE JE IN – KONAJME!

Svoj odmietavý postoj k násiliu páchanému na ženách môžu ľudia vyjadriť aj tým, že sa zapoja do súťaže. Súťažiť môžete v troch kategóriách: fotografia, plagát, text. Do súťaže sa môže zapojiť každý, kto si myslí, že násilie páchané na ženách je neprípustné a má chuť prispieť k zmene postojov slovenskej verejnosti k tomuto závažnému spoločenskému problému. Fotografie, plagáty a texty môžete posielať do 15.decembra 2012 na e-mailovú adresu fenestra@fenestra.sk.

Keďže kampaň 2012 bude na Slovensku prebiehať až do 14. februára 2013, je možné, že budeme predlžovať termín zasielania prác do súťaže. Do súťaže sa má možnosť zapojiť sa aj široká verejnosť, ktorá bude môcť hlasovať za najlepšie práce na Facebookovej stránke. Hlasovanie bude prebiehať formou označenia like/páči sami.

Víťazné fotografie, plagáty a texty budú tie, ktoré získajú najviac hlasov verejnosti. Hlasovanie verejnosti bude uzavreté 30.decembra 2012 o pol noci. Práce, ktoré zašlete do súťaže budú hodnotené aj odbornou porotou, ktorá bude zostavená z rôznych odborníkov a odborníčok. Odborná porota vyberie najlepšiu prácu v každej kategórii. Hlavnou cenou súťaže v každej kategórii budú voľné vstupenky na Festival POHODA ako aj APPLE iPad. Viac informácii o súťaži nájdete v prílohách tohto emailu.

Informácie o súťaži sledujte na http://www.fenestra.sk/16-dni-aktivizmu/kampan_2012/sutaz.php, alebo facebookovej stránke Súťaž – Násilie páchané na ženách nie je IN – KONAJME.

 

Hovoríme NIE násiliu páchanému na ženách

Táto aktivita bude pozostáva z niekoľkých konkrétnych aktivít. Spoločným cieľom týchto aktivít je vytvoriť priestor pre rôzne skupiny ľudí aktívne sa zapojiť do kampane prostredníctvom vyjadrenia jasného odmietavého postoja k násiliu páchanému na ženách v našej spoločnosti a tiež aktivizovať ľudí, aby neboli ľahostajní a aby sa aktívne podieľali na prevencii a eliminácii násilia páchaného na ženách.

 

Fotografie osobností

Počas kampane prebieha fotografovanie mienkotvorných osobností Slovenska, ktoré sa pridávajú ku kampani a podporujú ju tým, že sa odfotili s tabuľkou Hovorím NIE násiliu páchanému na ženách. Ktoré osobnosti hovoria NIE násiliu páchanému na ženách si môžete pozrieť na http://www.fenestra.sk/16-dni-aktivizmu/kampan_2012/hovorime_nie_osobnosti.php . Fotografie budú vystavené 14. februára 2012 v Bratislave počas slávnostného vyhlásenia ocenení za rôzne formy angažovania sa proti násiliu páchanému na ženách. Z fotografií mienkotvorných osobností zároveň vytvoríme publikáciu s ich osobnými výpoveďami. Fotografie zároveň ponúkame na vystavenie, chceli by sme urobiť putovnú výstavu po Slovensku, ktorá by bola realizovaná až do nasledujúceho ročníka kampane. Ak máte záujem o vystavenie fotografií, kontaktujte nás emailom fenestra@fenestra.sk, alebo telefonicky na čísle 0911224777.

 

 Fotografie verejnosti

Pridať sa k tým, ktorí a ktoré hovoria NIE násiliu páchanému na ženách sa môže každý, kto chce takýmto spôsobom vyjadriť svoj odmietavý postoj k násiliu. Aj Vy sa môžete sa odfotiť s tabuľkou Hovorím NIE násiliu páchanému na ženách, svoju fotografiu uverejniť na Facebookovej stránke Hovoríme NIE násiliu páchanému na ženách k tejto aktivite, alebo nám ju poslať na mailovú adresu fenestra@fenestra.sk. Takýmto spôsobom môže každý povedať jasné NIE násiliu, podporiť kampaň a prispieť k zmene spoločenských postojov k tejto téme, podporiť samotné ženy a deti, ktoré násilie zažívajú.

Vaše odkazy

Povedať NIE násiliu bude môžete aj prostredníctvom webovej aplikácie „Povedzte NIE násiliu páchanému na ženách“, ktorú nájdete na web stránke ku kampani www.fenestra.sk/16-dni-aktivizmu, na ktorej môže každý zanechať aj svoj osobný odkaz.

Udeľovanie cien za rôzne formy angažovania sa v boji proti násiliu páchanému na ženách na Slovensku

Poslednou aktivitou, ktorá bude prebiehať počas kampane a po nej bude oceňovanie za rôzne formy angažovania sa v boji proti násiliu páchanému na ženách na Slovensku. Slávnostný ceremoniál a udeľovanie ocenení sa uskutoční 14. februára 2013 chceme v Bratislave. Takouto cestou by sme chceli oceniť ľudí, ktorý sa rôznou formou angažujú v boji proti násiliu páchanému na ženách v našej krajine. Súčasťou slávnostného ceremoniálu bude aj výstava fotografií mienkotvorných osobností, ktoré sa zapoja do kampane ako aj výstava výherných prác súťaže a odovzdávanie cien výherkyniam a výhercom.

Počas 16 dní kampane budú vďaka mediálnemu partnerstvu s Televíziou a Rozhlasom Slovenska bežať televízne spoty kampane na STV 2 a rozhlasové spoty kampane na Rádiu FM.

Viac informácii o kampani, presných časoch a miestach jej aktivít, o výstupoch z kampane nájdete na webovej stránke ku kampani www.fenestra.sk/16-dni-aktivizmu.

Touto cestou Vás chceme zároveň požiadať o zdieľanie informácií o kampani 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách a o jej aktivitách. Šírením informácií podporíte kampaň, môžete ovplyvniť postoje verejnosti k tejto závažnej problematike a prispieť tak prevencii a eliminácii násilia páchaného na ženách v našej spoločnosti.

 

Ďakujeme, že KONÁTE!

Kampaň realizuje Fenestra vďaka finančnej podpore Úradu vlády Slovenskej republiky v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôdVeľvyslanectva Spojených štátov amerických v Slovenskej republike aVeľvyslanectva Holandského kráľovstva v Slovenskej republike. Hlavným mediálnym partnerom kampane je Rozhlas a televízia Slovenska.

Pridaj komentár