Národný akčný plán pre prevenciu a elimináciu násilia na ženách na roky 2014 – 2019

Posted on Posted in Monitoring médií

Aktuálnu verziu materiálu po medzirezortnom pripomienkovom konaní a schválení v Rade vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť nájdete tu

Pridaj komentár