NAP pre elimináciu a prevenciu násilia na ženách schválený vládou

Posted on Posted in Aktuality, Materiály

Ministerstvo PSVR predložilo návrh Národného akčného plánu pre elimináciu a prevenciu násilia na ženách, ktorého cieľom je vytvoriť, implementovať a koordinovať komplexnú celoštátnu politiku. Plán obsahuje konkrétne návrhy ako je príprava zákona o domácom násilí a násilí na ženách, vytvorenie koordinačno-metodického centra ale i podpora služieb, vzdelávanie a osveta v tejto oblasti.

Aj keď riešenie problematiky násilia na ženách je beh na dlhé trate, veríme, že plnením predkladaného akčného plánu sa Slovensko posunie na úroveň iných krajín EÚ, ktoré už dokázali tento problém komplexne a účinne riešiť.

Vláda SR na svojom zasadnuti 18. decembra 2013 schválila predložený návrh Národného akčneéo plánu pre elimináciu a prevenciu násilia na ženách na roky 2014-2019. Kompletny material je k dispozicii tu.

 

One thought on “NAP pre elimináciu a prevenciu násilia na ženách schválený vládou

  1. Co ma prevencia nasilia na zenach spolocneho s rodom? Preco je potrebne zavadzat pri nasili na zenach nejaky rod, ktory si definujeme a potom zneuzijeme. Preco tieto klucky pri kazdom zakone vychadzajucom z tohoto uradu? Podobne, preco pri ochrane deti pred sexualnym nasilim je zakomponovene povinne oboznamovanie sa s rodovou (gender) ideologiou?

Comments are closed.