Nové výzvy z Nórskeho finančného mechanizmu pre rodovo podmiené a domáce násilie

Posted on Posted in Aktuálne výzvy

Úrad vlády SR ako správca programu Domáce a rodovo podmienené násilie, ktorý je podporený z Nórskych grantov a zo štátneho rozpočtu SR, vypísal nové výzvy na 4 opatrenia:

1. vytvorenie bezpečných ženských domov v zmysle Európskych štandardov;
2. vytvorenie nových služieb pre ženy ohrozené násilím a ženy obete násilia a ich deti – poradenské centrá;
3. podpora existujúcich poradenských centier pre obete domáceho násilia;
4. podpora existujúcich poradenských centier pre ženy ohrozené násilím a ženy obete násilia a ich deti.

Viac infomácií k výzvam tu a tu

http://www.eeagrants.sk/domace-nasilie/

 

 

Pridaj komentár