Ponuka práce na non-stop linke

Posted on Posted in Aktivity, Aktuálne výzvy

1.ponuka:

Inštitút pre výskum práce a rodiny v rámci národného projektu „Prevencia a eliminácia násilia na ženách“ hľadá poradcov/poradkyne pre novozriadenú Národnú nonstop linku pre ženy zažívajúce násilie. E-mailovú správu s predmetom pracovnej pozície, priloženou krátkou žiadosťou o zaradenie do výberového konania, MOTIVAČNÝM LISTOM a životopisom vo formáte EUROPASS zasielajte elektronicky na adresu Daniela.Moravcikova@ivpr.gov.sk do 30. 9. 2014. Po tomto termíne nebudú žiadosti akceptovanéBlišie informácie tu 

2. ponuka:

“Inštitút pre výskum práce a rodiny v rámci národného projektu „Prevencia a eliminácia násilia na ženách“ hľadá lektorov/lektorky – špecialistov/ky v rámci prípravy novozriadenej  Národnej  nonstop linky  pre ženy zažívajúce násilie.  E-mailovú správu s predmetom pracovnej pozície,  priloženou krátkou žiadosťou o zaradenie do  výberového konania a životopisom vo formáte EUROPASS zasielajte elektronicky na adresu  Daniela.Moravcikova@ivpr.gov.sk  do 10. 10. 2014. Po tomto termíne nebudú žiadosti akceptované. Bližšie informácie tu

 

Pridaj komentár