Ponuka práce v rámci projektu

Posted on Posted in Aktivity, Aktuálne výzvy

Inštitút pre výskum práce a rodiny v rámci projektu “Koordinačno – metodické centrum  pre prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách a domáceho násilia”   podporeného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky  vypisuje výberové konanie na pozíciu hlavného/nej manažéra/ky a asistenta/tky KMC. Žiadosti o zaradenie  do výberového konania s číslom VK, motivačný list a životopis vo formáte Europassu zasielajte elektronicky  do 28. 9. 2014  na adresu: Daniela.Moravcikova@ivpr.gov.sk. Do predmetu správy napíšte číslo výberového konania ( č. VK).

Ponuka pracovných pozícií v rámci KMC

Pridaj komentár