Predstavenie nových výziev pre program Domáce a rodovo podmienené násilie

Posted on Posted in Aktuálne výzvy

Úrad vlády SR ako správca programu Domáce a rodovo podmienené násilie, ktorý je podporený z Nórskych grantov a zo štátneho rozpočtu SR, si Vás dovoľuje informovať, že bude organizovať krátke informačné stretnutia k pripravovaným výzvam, ktoré budú zamerané
na 4 opatrenia:

1. vytvorenie bezpečných ženských domov v zmysle Európskych štandardov;
2. vytvorenie nových služieb pre ženy ohrozené násilím a ženy obete násilia a ich deti – poradenské centrá;
3. podpora existujúcich poradenských centier pre obete domáceho násilia;
4. podpora existujúcich poradenských centier pre ženy ohrozené násilím a ženy obete násilia a ich deti.

Viac informácii o programe Domáce a rodovo podmienené násilie nájdete TU: http://www.eeagrants.sk/domace-nasilie/

Informačné stretnutia budú prebiehať v nasledujúcich mestách:

18.8.2014

Michalovce Mestské kultúrne stredisko, Námestie osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce
čas: 10:00-12:00 hod.
Prešov Mestský úrad v Prešove, Jarková č. 26, 080 01 Prešov
čas: 15:00-17:00 hod.

19.8.2014

Banská Bystrica Mestský úrad, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
čas: 10:00-12:00 hod.
Rimavská Sobota Dom kultúry, Námestie Š. M. Daxnera, 979 01 Rimavská Sobota
čas: 15:00-17:00 hod.

20.8.2014

Čadca Kultúrne a informačné centrum mesta Čadca, Matičné námestie 1434/11, 022 01 Čadca
čas: 10:00-12:00 hod.
Trenčín Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
čas: 15:00-17:00 hod.

21.8.2014

Nitra Mestský úrad v Nitre, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra
čas: 10:00-12:00 hod.
Bratislava Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, vstup z Leškovej ulice, 813 70 Bratislava
čas: 14:30 – 16:30 hod.

Vstup na informačné stretnutia je voľný a bez registrácie.

Tešíme sa na Vašu účasť!

 

Zdroj: http://www.eeagrants.sk/predstavenie-novych-vyziev-pre-program-domace-a-rodovo-podmienene-nasilie/

Pridaj komentár