Spoločné vyhlásenie k Medzinárodnému dňu boja proti násiliu páchanému na ženách, 25. novembra 2016

Posted on Posted in Aktuality

Brusel 24. november 2016. Frans Timmermans, prvý podpredseda Komisie, Federica Mogheriniová, vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredsedníčka Komisie, Johannes Hahn, komisár pre európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení, Neven Mimica, komisár pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj, Dimitris Avramopoulos, komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo, Christos Stylianides, komisár pre humanitárnu pomoc a krízové riadenie, Věra Jourová, komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť, Tibor Navracsics, komisár pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport a Julian King, komisár pre bezpečnostnú úniu vyhlásili:

Dnes pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti násiliu páchanému na ženách hovoríme: Už je toho dosť.

Ženy a dievčatá v EÚ a mimo nej naďalej čelia rozšírenému násiliu. Ženy a dievčatá na celom svete sú naďalej bité doma, sexuálne a ekonomicky zneužívané, napádané na ulici či v práci, obťažované na internete, pri športe, znásilňované, zmrzačované, alebo nútené k vydaju. V súčasnosti každá tretia žena v EÚ zažila počas svojho života určitú formu rodovo motivovaného násilia. Nemôžeme ignorovať obrovské následky, ktoré toto násilie spôsobuje rodinám, komunitám, spoločnosti a hospodárstvu.

V EÚ sa musíme viac snažiť o to, aby boli odstránené všetky formy násilia páchaného na ženách. Takmer 25 % žien v EÚ zažilo fyzické a/alebo sexuálne násilie zo strany svojho partnera od veku 15 rokov. Viac ako jedna štvrtina Európanov sa domnieva, že pohlavný styk bez súhlasu možno ospravedlniť. Viac ako jedna pätina Európanov si myslí, že si ženy tvrdenia o zneužití alebo znásilnení často vymýšľajú, alebo ich zveličujú. Obete násilia tento trestný čin často nenahlásia. Osoby v ich okolí sa niekedy zdráhajú konať. Spoločne tomu musíme čeliť, ako aj stereotypom, ktoré bránia ženám ozvať sa, a musíme ukázať, že násilie páchané na ženách je neprijateľné a nikto ho nebude tolerovať.

Ženy a dievčatá sú obzvlášť zraniteľné v situáciách konfliktu a núdzových situáciách, keď násilie, vydieranie, obchodovanie s ľuďmi, zneužívanie a mnohé formy rodovo motivovaného násilia narastajú. V dôsledku toho sú milióny žien a dievčat nútené opustiť svoje domovy. Keď však cestujú, alebo hľadajú útočisko v utečeneckých táboroch, tieto ženy a dievčatá čelia ďalšiemu riziku násilia zo strany ostatných migrantov a prevádzačov a v niektorých tretích krajinách dokonca zo strany úradov. Takmer všetky obete obchodovania s ľuďmi na účely sexuálneho vykorisťovania v EÚ tvoria ženy a dievčatá pochádzajúce z tretích krajín po tom, ako absolvovali nebezpečnú cestu.

Neúnavne pracujeme na tom, aby sme to zmenili. Naše humanitárne projekty týkajúce sa rodovo motivovaného násilia sa zamerajú na takmer 3,4 milióna žien, dievčat, chlapcov a mužov na celom svete. Ako súčasť akčného plánu EÚ pre rodovú rovnosť na roky 2016 – 2020 v oblasti vonkajších vzťahov aj naďalej investujeme do žien a dievčat, ktorých práva sú porušované na celom svete, keďže sú vylúčené zo vzdelávania, trhu práce a z politického života a zároveň musia čeliť nerovným pravidlám a právnym predpisom, pokiaľ ide o dedičstvo, občianstvo alebo vlastníctvo pozemku. V roku 2017 poskytneme konkrétnu pomoc obetiam násilia v najodľahlejších a najcitlivejších oblastiach.

EÚ takisto posilňuje svoje úsilie, aby zabezpečila, že ženy a dievčatá, ktoré prichádzajú do EÚ na úteku pred konfliktom, prenasledovaním, nestabilitou alebo chudobou, budú mať prístup k zdravotnej starostlivosti, právnej pomoci, vhodnému psychologickému poradenstvu a psychosociálnej starostlivosti, ak sa stali obeťami diskriminácie a násilia.

Európska komisia dnes vyhlasuje súbor opatrení na rok 2017, ktorých cieľom je boj proti násiliu páchanému na ženách a dievčatách vo všetkých jeho formách. Vyčlenili sme 10 miliónov EUR na podporu praktického úsilia zameraného na predchádzanie rodovo motivovanému násiliu a podporu obetí v Európskej únii. Naším cieľom je zvýšiť povedomie a poskytovať informácie o násilí páchanom na ženách, pri čom sa zameriavame na širokú verejnosť, ako aj na odborníkov, ktorí môžu pomôcť zmeniť túto situáciu: okrem iného na príslušníkov polície, učiteľov, lekárov a sudcov.

Musíme raz a navždy, vyjadriť nesúhlas s jasným porušovaním našich základných práv. Preto dnes podnikáme kroky. Spojíme svoje sily s členskými štátmi, aby sme skoncovali s násilím páchaným na ženách. Všetky ženy a dievčatá by mali mať možnosť žiť život bez strachu a násilia, a to v Európskej únii alebo kdekoľvek na svete.

Ďalšie informácie

Otázky a odpovede

Prehľad hlavných výsledkov prieskumu Eurobarometer, ktorý sa týkal rodovo motivovaného násilia

Eurobarometer o rodovo motivovanom násilí z roku 2016

Povedz nie! Stop násiliu páchanom na ženách – opatrenia

Akčný plán EÚ pre rodovú rovnosť na roky 2016 – 2020

Štúdia o rodovo motivovanom násilí

Pridaj komentár