Správa o rodovej rovnosti v MPK

Posted on Posted in Materiály

21.3.2013 bol do medzirezortného pripomienkového konania predložený návrh Súhrnnej správy o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2012.

Správa sa zameriava na systémové zhodnotenie prejavov a dopadov hospodárskej krízy na životy žien a mužov a rodín ako takých, ako aj na rodové pomery v pracovnom i súkromnom živote. Štruktúra správy teda neodráža tradičné tematické okruhy rodovej rovnosti, ale sleduje skôr analytický  zámer zhodnotenia jej stavu z hľadiska dopadov krízy.

Materiál v MPK:

https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=6010&langEID=1

Návrh správy si môžete stiahnuť tu

Pridaj komentár