Vyhlásenie výzvy NFM pre Domáce a rodovo podmienené násilie

Posted on Posted in Aktuálne výzvy

Úrad vlády SR ako správca programu SK09 Domáce a rodovo podmienené násilie vyhlasuje 1. výzvu na predkladanie žiadostí o projekt.

Výzva sa týka troch opatrení:

1. Bezpečné ženské domy – registrovaní poskytovatelia sociálnych služieb

2. Nové poradenské centrá pre ženy ohrozené a vystavené násiliu a ich deti –  akýkoľvek právny subjekt, ktorý nie je v súčasnosti aktívny v oblasti poskytovania sociálnych služieb ženám ohrozeným násilím a ich deťom

3. Podpora existujúcim poradenským centrám pre obete domáceho násilia –  registrovaní poskytovatelia sociálnych služieb aktívni v oblasti poskytovania sociálnych služieb obetiam domáceho násilia

Text výzvy nájdete tu

Pridaj komentár