Zasadnutie pracovnej skupiny na vysokej úrovni pre gender mainstreaming

Posted on Posted in Aktivity

Zasadnutie pracovnej skupiny na vysokej úrovni pre gender mainstreaming sa konalo v kongresovom centre Zappeion  v Aténach dňa 6-7 2 2014. Stretnutie, ktoré sa konalo v rámci gréckeho predsedníctva v Rade EÚ, sa zúčastnili zástupcoviaúkyne štátnych orgánov zodpovedných za rovnosť žien a mužov v 28 členských štátoch, úradníci/čky Európskej komisie, sekretariátu Rady a Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť (EIGE). Cieľom stretnutia bola koordinácia akčných plánov súčasného tripartitného predsedníctva v oblasti rodovej rovnosti  v Európskej únii.

Celá správa je k dispozícii tu

Pridaj komentár