Zo zasadnutia Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Posted on Posted in Aktivity

Pod vedením svojho predsedu, podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka sa dnes na Úrade vlády SR zišla Rada vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. Na úvod si jej členovia vypočuli a schválili návrh Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020, ktorý predložil rezort práce, sociálnych vecí a rodiny. Rada následne prediskutovala možnosti posilnenia dotačných mechanizmov pre projekty v ľudskoprávnej oblasti.

Vo vzťahu ku kľúčovému programovému dokumentu v oblasti ľudských práv – Celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv – Rada prediskutovala najmä časový rámec realizácie. Ako to prízvukoval predseda rady minister M. Lajčák: „Po zorganizovaní Národnej konferencie pri príležitosti Dňa ľudských práv sa teraz budeme absolútne intenzívne venovať stratégii na týždennej ba až dennej báze.” Minister zároveň zopakoval nemennosť inkluzívneho, participatórneho charakteru prípravy stratégie.

Rada prijala informáciu o stave ratifikácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násilia na ženách a domáceho násilia a boja proti nemu (tzv. Istanbulský dohovor), venovala sa aj spôsobom a možnostiam ako ďalej zefektívniť svoje pôsobenie.

Na záver rokovania rada prijala vyhlásenie k výsledku volieb predsedu Banskobystrického samosprávného kraja.

Posledné rokovanie Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť v roku 2013 ilustrovala v priestoroch Úradu vlády SR výstava s názvom Úspešné rómske ženy, ktorú pripravilo občianske združenie IN MINORITA.

Prvé budúcoročné zasadnutie rady bude 5. februára 2014.

  

Zdroj: http://www.mzv.sk/servlet/content?MT=/App/WCM/main.nsf/vw_ByID/ID_EA7419BDE7ECAA99C1257B4A002DA134_SK&OpenDocument=Y&LANG=SK&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/Aktualit.nsf/(vw_ByID)/ID_CCA6E72596825384C1257C450067AECB

Pridaj komentár